Proměny vizáže z 21. do 18.století

gallery
galerie

PROMĚNY trochu jinak

Slečny a paní se zde budou měnit z moderních žen 21.století na dámy z 18.století.

Sami posuďte, jak krásná byla tato móda, kdy všechny ženské přednosti byli rafinovaně zdůrazněny a podpořeny.

Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století
Proměna z 21. století na 18.století

CHANGES A little differently
Miss and Mrs. here will change from modern women of the 21st century for the ladies of the 18th century.
See for yourself how beautiful this fashion was when all the feminine strengths were artfully emphasized and supported.